Home

For English read below

De veiling die 2HSV afgelopen 12 april heeft georganiseerd was FANTASTISCH. Zowel online als bij de prachtige locatie Sociëteit de Witte zijn de kunstwerken van de kinderen en andere mooie items geveild. De sfeer was geweldig en de opbrengst ronduit overweldigend. Dankzij onze genereuze bieders is meer dan €12.800,- opgehaald voor nieuwe speeltoestellen op het schoolplein!

Heel veel dank aan een ieder die deze enorme opbrengst mogelijk heeft gemaakt. Vanuit de Haagsche Schoolvereeniging willen we met name de bestuursleden van 2HSV bedanken die met hun tomeloze inzet hebben gezorgd voor dit fantastische resultaat!

We zijn momenteel – in overleg met 2HSV en de leerlingenraad – aan het kijken welk nieuw speeltoestel op het schoolplein geplaatst kan worden. De inzet is om dit nog voor de zomervakantie te realiseren.

Lorraine Janet Dean – International Department Director
Ingrid Schumacher – Directeur Nederlandse Afdeling

The auction that 2HSV organized last April 12 was FANTASTIC. Both online and at the beautiful location Sociëteit de Witte, the artworks of the children and other beautiful items were auctioned. The atmosphere was great and the revenue of the auctions was simply overwhelming. Thanks to our generous bidders, more than € 12,800 was raised for new playground equipment on the schoolyard!

Many thanks to everyone who made this huge revenue possible. From the Haagsche Schoolvereeniging we want to thank in particular the board members of 2HSV who, with their unbridled efforts, have achieved this fantastic result!

We are currently – in consultation with 2HSV and the student council – looking at which new playground equipment can be placed on the schoolyard. We are committed to realize this before the summer holidays.

Lorraine Janet Dean – International Department Director
Ingrid Schumacher – Directeur Nederlandse Afdeling